Poster Bildiri Yazım Kuralları

Poster bildirilerin hazırlanmasında, A0 boyutunda hazırlanması dışında herhangi bir kriter yoktur.

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları

 • Bildiri tam metinleri MS-Word dosyası olarak etik@metu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.
 • Bildiri tam metinleri Türkçe olarak ve 2500-3000 kelimeyi (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Sayfa marjinleri, soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 2,5 cm boşluk kalacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Çalışmayı genel hatları ile tanıtan 150-250 sözcüğü aşmayacak uzunlukta İngilizce ve Türkçe özetler bildirinin ilk sayfasında yer alacak biçimde tek satır aralığı ve 10 puntoyla yazılmalıdır.
 • Hem Türkçe hem de İngilizce özetin sonuna çalışmanın içeriğine ilişkin en az 3, en fazla 5 adet anahtar kelimeler eklenmelidir. Anahtar kelimeler; Türkçe özette "Anahtar Kelimeler:", İngilizce özette (Abstract) ise, "Keywords:" alt başlığının hemen yanına yazılmaldır.
 • Yazı karakteri ve büyüklükleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
  • Bildiriler, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
  • Bildiri başlığı tamamı büyük harfle, 14 punto, koyu (bold) ve ortalanmış,
  • Yazar(lar)ın ad(lar)ı 12 punto, koyu (bold) ve ortalanmış,
  • Yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum 10 punto ve ortalanmış,
  • Alt başlıklar, 12 punto, her kelimenin ilk harfi büyük, sola dayalı,
  • Bildiri ana metin bölümü, 12 punto, iki yana yaslı olarak (justified) ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
  • Grafik, tablo ve fotoğraf başlıkları, 10 punto, koyu,
  • Tablo ve şekillere ait başlıklar, ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olacak biçimde yazılmalıdır.
  • Bildiri bölümleri arasında bir satır aralığı (12 pt.) boşluk bırakılmalıdır.
  • Bildiriler, referans sistemi ve kaynakça düzeni bakımından APA-6.0 stiline uygun olarak hazırlanmalıdır.