Kongre Programı


Kongre Programı (PDF formatında)
3. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (PDF formatında)
KKM
: ODTÜ, Kültür ve Kongre Merkezi

28 Kasım 2018 ÇARŞAMBA

08:30–09:15 Kayıt
(Yer: KKM, Küçük Fuaye)
09:15–09:45 Açılış Konuşmaları ve UEAM Tanıtımı
Halil Turan, ODTÜ Felsefe Bölümü Başkanı
Canan Özgen, ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
(Yer: KKM, A Salonu)
09:45–12:30

Açılış Paneli
Moderatör: Barış Parkan
Konuşmacılar: Gülriz Uygur, Melike Şahinol, Çiler Dursun, Nüket Örnek Büken
(Yer: KKM, A Salonu)
12:30–13:30 Öğle Yemeği
13:30–14:30 Davetli Konuşmacı:
Ercan Kesal – Buz Üstünde Yürür Gibi
(Yer: KKM, A Salonu)
14:30–14:45 Çay/Kahve Arası
Oturum 1 – A (Yer: KKM, A Salonu)
14:45–16:45 Oturum Başkanı: Sibel Kibar Kavuş
Ezgi Nilgün Güney – Queer Medikalizasyon mu, Queer'in Medikalizasyonu mu: Tıp Etiği, Ontoloji ve Sosyal Politika
Fatih Namal, Eray Serdar Yurdakul – Değişen Sağlık Hizmetleri ve Hekim Özerkliği
Ülkücan Kaplan – Genetik Danışmanlığın Aile İçi İlişkilere Etkisinin Vaka Örnekleri Üzerinden Biyoetik Açıdan İncelenmesi
Nüket Örnek Büken, Çağrı Zeybek Ünsal – Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatının Biyotıp Araştırmaları Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
Oturum 1 – B (Yer: KKM, B Salonu)
14:45–16:45 Oturum Başkanı: Fulden İbrahimhakkıoğlu
Emel Aközer, Mehmet Aközer – Modern Bilimin Etiği ve Galileo'nun Hakikat Kavramı
Ayşe Öztürk – Neoliberal Politikaların Toplumsal Cinsiyet Tartışmalarına Yansıması: Etik Bir Sorun Olarak "Himenoplasti"
Neyyire Yasemin Yalım, Şükrü Keleş – Vicdani Ret Kavramının Hekimlik Alanını Kapsama Olanağı Konusunda Etik Bir Analiz
Gülben Salman – Dilin Yaralayıcılığı: Bir Nefret Söylemi, İfade Özgürlüğü Olarak Değerlendirilebilir mi?
16:45–17:00 Çay/Kahve Arası
17:00–19:00 Atölye–1: Quo Vadis Human, Transhuman, Posthuman? Farklı Boyutlara, Farklı Bakışlar

 

29 Kasım 2018 PERŞEMBE

Oturum 1 – A (Yer: KKM, A Salonu)

09:15–11:15

Oturum Başkanı: Arsev Umur Aydınoğlu
Ayşe Uslu – Hafızanın Teknoetiği: Hafıza Aktarımının Felsefi Sonuçları
Volkan Çifteci – Yapay Zekâ Çağında İnsanlığın Krizi: Var olma Savaşı, Değerler ve Benlik
Eda Keskin – Akıllı Şehirler ve Sorumlu Yenilik
Handan Ağırman – Etik Sürücüsüz Araç Mümkün müdür?
Oturum 1 – B (Yer: KKM, B Salonu)

09:15–10:45

Oturum Başkanı: Duygun Göktürk
Betül Sümeyye Özgün – Okulun Örgütsel Habitusunun Öğrencinin Kimlik Oluşumuna Etkisi: Bir Devlet Okulunda Etnografik Çalışma
Elif Büşra Poyraz – Fetüs Kişi midir?
E. Murat Çelik – Anlatıların Çatışması: Etikten Politiğe
11:15–11:30 Çay/Kahve Arası
11:30–12:30 Davetli Konuşmacı:
Kürşat Çağıltay
– Akademik Araştırmanın, Yenilik ve Sanayi ile Etkileşiminde Etik Engel mi Kolaylaştırıcı mı?
(Yer: KKM, A Salonu)
12:30–13:30 Öğle Yemeği
13:30–14:30 Davetli Konuşmacı:
Cansu Canca
– Yapay Zekâ için Etik Kurullara Karşı Argüman
(Yer: KKM, A Salonu)
14:30–14:45 Çay/Kahve Arası
Oturum 2 – A (Yer: KKM, A Salonu)

14:45–16:45

Oturum Başkanı: Teoman Pamukçu
Yekbun Adıgüzel, Kristel P. Ramirez Valdez – Sağlık Enformatiği ve Sensör–tabanlı Cihazların Kullanımları Etrafındaki Tartışmalar ve Beklentiler
Hakan Poyraz – Büyük Veri: Büyük Sorun? Büyük Kolaylık?
Semra Aşcıgil, M. Burak Atasever, Uğur Soytaş – Enerji Etiği: Karar Alma Perspektifi
Ömer Ceran – İnsan Klonlamanın Ahlâkîliği Sorunu
Oturum 2 – B (Yer: KKM, B Salonu)

14:45–16:15

Oturum Başkanı: Ayhan Sol
Berfin Kart – Etik Bir Sorun Olarak “Mobbing (Yıldırma)”
Bahadır Söylemez, Emine Özlem Deli – Ölüm Cezası Üzerine Bir Deneme
Hilal Kanber – Türkiye'de Mühendislik Etiğinin Mevcut Durumu: Niteliksel Bir Araştırma
16:45–17:15 Çay/Kahve Arası
17:15–18:45 Atölye–2: Teaching Ethics Workshop

 

30 Kasım 2018 CUMA

Oturum 1 – A (Yer: KKM, A Salonu)

09:15–11:15

Oturum Başkanı:Gökçe Gökalp
Muhammet Koçakgöl – Yargıç ve Avukatın Çıkar Çatışmasından Kaçınma Sorumluluğu
Tutku Yalçınkaya – Bir Siyasal Sosyalleşme Mekânı Olarak Akademi
Ahmet Eker – İmaj, Post–truth ve Vasatın Hâkimiyeti
Elif Çağla Yıldız – Hakimin Tarafsızlığı Üzerine
Oturum 1 – B (Yer: KKM, B Salonu)

09:15–11:15

Oturum Başkanı: Barış Parkan
Sibel Kibar Kavuş – Sınırların Kapalı Kalması mı, Açılması mı: İşte Bütün Mesele Bu mu?
Gökçe Nur Bayır – Göç, Sınırların Kapatılması ve Kültürün Korunması
Özge Sarıalioğlu – 'Ev'in Etik Düzeni: 'Ev' Sahibi ve Bir Eve Konuk Olmak
Emel Coşkun – Göç Araştırmalarında Etik Sorunlar: Feminist Bir Yaklaşım Mümkün mü?
11:15–11:30 Çay/Kahve Arası
11:30–12:30 Poster Bildiri Sunumları (Yer: KKM, Fuaye)
Fahriye Yonca Ayas, Dilek Aslan – Türkiye Açısından Öncelikli Bir Konu: Suriyeli Çalışanlara İlişkin Güncel Durum Analizi
Gülsevim Evsel – Tıp Etiği ve “Gözün Aydın” Parası: Sağlık Uygulayıcılarının Farklı ÜYTE Yorumları
Gülay Halidi, Özgür Kıran, Melike Öztürk, Selim Kadıoğlu – Seks Robotları: Biyoetik Çerçevesinde Genel Bir Değerlendirme
Şükrü Keleş – İnsanda Bilinç Aktarımı:  İnsani Değerlerin Ötesine Geçiş mi?
Ayça Kurtoğlu – Türkiye’de Haklar Alanında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesine Etik ve Siyasetten Bakmak
Ayşe Kurtoğlu – Sentetik Biyolojiden Kendin-Yap Biyolojiye: Etik Sorunlar Üzerine
Burcu Namal – Üretim ve Tüketim Ahlakı Bağlamında Organik Tarım
Ülker Öktem – Deontolojik Etik Açısından Ötanazi Mümkün müdür?
Tuba Nur Umut – Çağdaş Teknoloji Felsefesinde Ahlaki Değerlendirmelere İlişkin Bir Kategorizasyon Teşebbüsü
Abdullah Yıldız – Yeni Normal Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme
Şerife Yılmaz Gören, Neyyire Yasemin Yalım – Tıbbi Hata Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi ve Tutumlarına Etkisi
12:30–13:30 Öğle Yemeği
Oturum 2 – A (Yer: KKM, A Salonu)

13:30–15:00

Oturum Başkanı: Meryem Beklioğlu
Sibel Oktar Thomas – Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Kar, Sürdürülebilirlik ve Yararcı Etik
Örsan Öymen – Kapitalizm, Teknoloji ve Bilim
Olcay Karacan – Özgürlükten Kaçış ve Meslek Etikleri
Oturum 2 – B (Yer: KKM, B Salonu)

13:30–15:00

Oturum Başkanı: Onur Eylül Kara
Elif Yavnık – Nietzsche İnsan Geliştirme Düşüncesini Savunur muydu?
Serap Ergin Aslan, Saadettin Kerem Aslan – Tıp Alanında Genom Düzenleme ve Etik Problemler
Nadire Özdemir – Meslek Etiği İlkelerinin Kaygan Zeminlerde Tartışılması: Birbiriyle Çatışan Dünya Görüşlerine Sahip Avukat–Müvekkil Örnekleri
15:00–15:15 Çay/Kahve Arası
15:15–16:45 Atölye–3: Toplumsal Cinsiyet: Şiddet, Ulus, Aktivizm
16:45–17:15 Çay/Kahve Arası
17:15–18:45 Atölye–4: Medya Etiği ve Post-Hakikat