Kongre Düzenleme Kurulu


Prof. Dr. Halil Turan
Doç. Dr. Barış Parkan
Doç. Dr. Aziz Fevzi Zambak
Dr. Öğr. Üyesi Fulden İbrahimhakkıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Aret Karademir
Arş. Gör. Dr. Selma Aydın Bayram
Arş. Gör. Oğuz Akçelik
Arş. Gör. Cenk Özdağ
Mehmet Sinan Şenel
Tennur Baş