Bildiri Sunumu için Başvuru ve Değerlendirme:

Kongreye bildirileriyle katılmak isteyen araştırmacıların 500-700 kelime aralığındaki Türkçe bildiri özetlerini İngilizcesiyle beraber 1 Eylül 2018 Cumartesi günü sonuna (23:59) kadar eklenmiş MS-Word dosyası olarak "etik@metu.edu.tr" e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Araştırmacıların bildiri özetlerinin, açıklamaları duyuru metninde verilen aşağıdaki konu başlıklarından hangisinin altında değerlendirilmeye uygun olduğunu bildirmeleri gerekmektedir.

  • Bilim ve Teknoloji Etiği,
  • Sorumlu Araştırma ve Yenilik (İnovasyon),
  • Küreselleşme, Kimlik, Kültür
  • Tıp etiği ve Biyoetik

Bildiri sunmak isteyen araştırmacıların bildiri özetlerine e-posta ve posta adreslerini eklemeleri gerekmektedir.

Not: Değerlendirme sonucunda katılımcıların poster bildiri sunmaları tavsiye edilebilecektir.

Katılım Ücreti: Katılımcılarımızdan herhangi bir katılım ücreti alınmayacaktır.

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden alanında uzman hakemler tarafından değerlendirilecek bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları 21 Eylül tarihinde araştırmacılara e-posta yoluyla bildirilecektir.

Sunum yapmaya hak kazanan bildiri özetlerinin tamamı 2018 yılı içinde dijital olarak yayınlanacak, Bilim Kurulu tarafından seçilecek bildirilerin bir araya getirileceği kitap 2019 yılında basılacaktır.