Atölye-1:

Quo Vadis Human, Transhuman, Posthuman? Farklı Boyutlara, Farklı Bakışlar

Tarih: 28 Kasım 2018 Saat: 17:0-19:00 Yer: ODTÜ KKM, Up Town Bistro
Organizasyon:
STS TURKEY

ODTÜ UEAM

Tıp, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler “İnsan doğası”nda daha önce görülmemiş  değişimlere neden oldu. İnsanın kapasitesini artırmak amacıyla tasarlanan “İnsan Geliştirme Teknolojileri” (İGT) yalnızca hastalık ve engellilik tedavisi için değil, aynı zamanda insanın özelliklerini ve kapasitesini geliştirme iddiasıyla “insan doğasına” müdahale etmek üzere de kullanılıyor.
“İnsan geliştirme teknolojileri” ifadesi,  hem genetik mühendisliği, nanoteknoloji, biyoteknoloji, bilişim ve bilişsel bilimin (NBIC) genel uygulamalarında insan performansını artırmak için kullanılan tekniklerle ilişkilendiriliyor, hem de üreme teknolojileri, plastik cerrahi, doping ya da performans arttırıcı ilaçlar, protez ya da güçlendirilmiş dış-iskelet (eksoskeleton), medikal (implantlar, örneğin kalp pili, organ nakli), nootropics, nörostimülasyon ve zihinsel geliştirmeye yönelik takviye işlemleri için, ayrıca bilgisayarlar, cep telefonları, bilişsel geliştirme için internet gibi bir çok teknoloji için kullanılıyor.
WorldCafé başlıklı Çalıştay, bu alanda gerçekleşen ve gelecekte ortaya çıkabilecek gelişmelerin disiplinler arası bir ortamda tartışılmasını hedeflemektedir. WoldCafé boyunca aşağıdakilere ve ilintili sorulara cevap aranacaktır: İnsan doğası nedir? İnsan nerede başlar? Teknoloji ile mi oluşur? İnsan biyolojisine bilimsel ve teknik müdahalelerin kültürel ve toplumsal sonuçları nelerdir? Beden modifikasyonunu ilgilendiren bilimsel gelişmeler, insan ve yaşamın doğasına ilişkin kavramlarımızı nasıl değiştirir? İnsan kendini nasıl tasarlar? Bu tasarım insanlığı nereye götürür? Transhumanizm anlayışı hayatımızı nasıl etkiler? Beden ve biyolojik hacking hareketleri gündeme hangi ahlaki sorunları getirmektedir? Biyoetik açısından bu sorunları nasıl ele almalıyız? Biyoiktidar Posthuman’a geçişi nasıl etkiler?

WorldCafé Katılımcı Çağrısı:

“Quo vadis Human, Transhuman, Posthuman? Farklı boyutlara, farklı bakışlar” adlı WorldCafé’mizde bu konuları bizimle tartışmak istiyorsanız, lütfen asağıdaki bilgilerinizi “WorldCafé Katılımı” başlıklı info@ststurkey.net e-posta adresine gönderiniz:

Adınız, Soyadınız
Kurum
Görev
İlgi Alanlarınız
WorldCafé etkinliğine katılım ücretsizdir.

WorldCafé Uygulaması:

Masa moderatörleri ve katılımcılara eşit koşullarda görüş alışverişi fırsatı veren bu uygulamada tematik masalar yer alır. Prosedür ve tartışma kuralları için bir bilgilendirme yapılmasını takiben, tüm masalarda katılımcılar dönüşümlü olarak yaklaşık 25-30 dakikalık seanslarda masanın temasıyla ilgili konuları tartışırlar. Tartışmalar sırasında masalarda alınan notlar diğer seanslarda kullanılır.

Hem uzmanlar hem de katılımcılar farklı disiplinlerden ve çalışma alanlarından geldiklerinden, ilgi alanlarından getirecekleri katkılar, farklı bilgi ve perspektifleri tartışmayı zenginleştirir. Amaç, yeni anlayış ve perspektifler için bir ağ geliştirmektir.

Atölye-2:

Teaching Ethics Workshop

Date: 29 November 2018, 17:15-18:45, Place: METU KKM, Hall H
Presenter:
Tijn Borghuis - 4TU.Centre for Ethics and Technology (4TU.Ethics)
with the cooperation of METU Applied Ethics Research Center (UEAM)
and Mehmet Sinan Şenel

Aim and audience

The aim of the workshop is to present approaches of teaching ethics developed within the Dutch 4TU Centre for Ethics and Technology (4TU.Ethics) and to exchange experiences in teaching ethics to various groups of students. The target audience is the scholars in Turkey who teach ethics to undergraduate and graduate students (in particular engineering students), early career researchers and professionals.

Context

4TU.Ethics was founded in 2007 by the board of the federation of the then three universities of technology in the Netherlands (Delft, Eindhoven and Twente), to study ethical issues in the development, use and regulation of technology.  Wageningen University and Research joined the Centre in 2018.  It is part of the mission of the Centre to stimulate and undertake activities in the field of teaching in ethics and technology.

Engineers and scientists are often confronted with ethical questions in their professional life. The knowledge and the technology they produce directly influence the wellbeing of individuals. This raises serious questions with regard to the responsibility, accountability and liability of engineers and scientists. Their education should prepare them thoroughly and systematically for dealing with such ethical questions. Hence, curricula at the four universities in 4TU.Ethics include (applied) ethics courses, and members of the Centre have gained a lot of experience in teaching ethics to students in a wide variety of disciplines. More recently, the Centre has extended its educational activities to post-academic professional training [1].

Content

In preparing students for dealing with situations in their professional life that call for moral judgment, it is important to recognize that moral judgment is not always a straightforward or linear process in which one simply applies ethical theories to find out what to do. It is a process in which the formulation of the moral problem, the formulation of possible ‘solutions’, and the ethical judging of these solutions go hand in hand.

Still, structured methods of addressing moral problems, which help to guide students towards a sound analysis of these problems, are possible.  One such method developed and used within 4TU.Ethics is the so-called ethical cycle [2].
This method is typically taught through case studies, and an online teaching environment, called Agora [3], has been developed to support students in learning to apply the ethical cycle by means of structured exercises. Teachers can use Agora to build their own exercises, to grade and give feedback on students’ work, and to exchange teaching materials with colleagues. 
In the first part of the workshop we will present the ethical cycle. The second part will be a hands-on session with Agora where participants can apply the ethical cycle to a case, experiencing the exercise from the point of view of the student. In the third and final part, we would like to invite the participants to comment on their experiences with the ethical cycle and Agora, and to contrast the methods presented with their own approach to teaching ethics.

References

 [1] Ethics, Technology and Engineering, Massive Online Open Course, 4TU.Ethics & Royal Dutch Society of Engineers, Coursera 2018.
[2] Ethics, Technology and Engineering – An introduction, Ibo van de Poel & Lambèr Royakkers, Wiley-Blackwell, 2011.
[3] Agora, Online Environment for Ethics teaching, 4TU Ethics + Kanazawa Institute of Technology, http://www.ethiekentechniek.nl

Participants can use their own laptops fort his (Agora runs in the browser), provided we can register participants beforehand, for which we require an email addresss.

Registration:

Please register before 19 November 2018 by sending an email to msinansenel@gmail.com

Atölye-3:

Toplumsal Cinsiyet: Şiddet, Ulus, Aktivizm

Tarih: 30 Kasım 2018 Saat: 15:15-16:45 Yer: ODTÜ KKM, G Salonu
Düzenleyenler: Ayşe Saktanber, Fulden İbrahimhakkıoğlu, Aret Karademir

Bu atölyede toplumsal cinsiyete dair günümüzde kendini belirgin şekilde hissettiren bazı sorunları birlikte masaya yatıracağız. İlk olarak rıza kavramını ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunu katılımcılara verilecek bir senaryo dahilinde katılımcıların bir müdahale strateji geliştirmesi üzerinden ele alacağız. Katılımcılar senaryoda üçüncü kişi rolü üstlenerek müdahalelerini gerçekleştirecek ve ardından hep birlikte gerçekleştirilen müdahalenin avantajları ve dezavantajları üzerine konuşacağız. Tartışmada şu sorular ele alınacak: Cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete tanık olan üçüncü kişilerin sorumlulukları nelerdir? Bu durumlarda müdahale edecek kişi ne gibi farklı stratejiler ve yaklaşımlar uygulayabilir? Bu stratejilerin cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele kapsamındaki yeri ve katkısı nedir?

Atölyede ele alacağımız bir diğer konu ise ulus ve toplumsal cinsiyet olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliği ideali ile ulusun, etnik kültürün ve etno-kültürel yaşam tarzının bekası, geleceği veya gelecek nesillerdeki yeniden üretimi çeliştiğinde, toplumsal cinsiyet eşitliğine mi, yoksa ulusal bağımsızlık idealine mi önem ve öncelik verilmeli? Bu kararı veren kurum veya merci kim/ne olmalı? Bu karar hangi kıstaslara göre verilebilir? Bahsi geçen kararı vermek, bir kimliği diğer bir kimliğe tercih etmek anlamına gelir mi? Kimlikler birbirlerine tercih edilebilir mi, edilebilirse bu hangi kriterlere göre yapılabilir? Tüm bunlar bir Amerikan yerli kabilesinin cinsiyet eşitsizliğine dayanan anayasası üzerinden ve toplumsal çoğunluk ile azınlık grupları arasındaki ilişki bağlamında tartışmaya açılacaktır.

Son olarak ise egemen çoğunluk ve aktivizm konusuna odaklanacağız. Örneğin kadın-erkek eşitliği konusunda olduğu gibi egemen çoğunluğun, yani erkeklerin kimlik odaklı aktivizmi ne anlama gelir? Bu tür oluşumlar yasaklanmalı mı, teşvik mi edilmeli; cesareti mi kırılmalı, pozitif ayrımcılık veya çeşitli maddi teşviklerden eşit oranda yararlanmalı mı? Kadın-erkek eşitliği bağlamında egemen kimlik odaklı toplumsal cinsiyet aktivizmini meşru kılan nedir? Bazı aktivizmleri cesaretlendirirken diğerlerinin cesaretini kırmanın meşru bir zemini olabilir mi? Her türlü ayrımcılık her zaman kötü ve kabul edilemez midir? Bu soruları özellikle günümüzde popülerlik kazanan "red pill" hareketi üzerinden tartışmaya açacağız.

Kayıt:

Davetli konuşmacılarımız dışındaki katılımcıların önceden kayıt yaptırması gerekmektedir. Kayıt yatırmak için 25 Kasım tarihine kadar fulden@metu.edu.tr adresine katılım talebinizi bildirmenizi rica ederiz. Salon kapasitesi 25 kişi ile sınırlıdır.

Atölye-4:

Medya Etiği ve Post-Hakikat

Tarih: 30 Kasım 2018 Saat: 17:15-18:45 Yer: ODTÜ KKM, G Salonu

Bu atölyede, içinde bulunduğumuz siyasi ve kültürel ortamdaki, sıklıkla “post-hakikat” kavramı ile işaret edilen durum ve bu durumun barındırdığı etik sorunlar ele alınacaktır. Oxford Dictionaries tarafından “kamuoyunu belirlemede nesnel olguların duygulara ve kişisel inanca hitap etmekten daha az etkili olduğu durumlara işaret eden ya da [bu durumlarla] ilgili”* olarak tanımlanan ‘post-hakikat’ kavramı; geleneksel medyanın yanı sıra sosyal medyanın da yaygın kullanımı ile artan sahte haber, bilgi kirliliği ve siyasi kutuplaşma gibi birçok güncel etik soruna işaret etmektedir. Atölye çalışmamızda bu sorunları çok yönlü bir şekilde ele almaya çalışacağız.

Atölye çalışmamız her biri yarım saat sürecek olan 3 aşamadan oluşacak.

1. aşama

Konuşmacılar:
-Prof. Dr. Çiler Dursun (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi)
-Doç. Dr Oğuzhan Taş (Ankara Üniversitesi)
-Pınar Dağ (İstanbul Veri Gazeteciliği Platformu)
-Mehmet Atakan Foça (teyit.org, Şef Editor)

İlk aşamada katılımcılara konunun ana hatları anlatılacak ve kavramsal bir çerçeve sunulacak. Prof. Dr. Çiler Dursun post-hakikat ve haber ilişkisi üzerine, Doç. Dr. Oğuzhan Taş sosyal medya etiği üzerine; Pınar Dağ verinin yorumlanarak realite perspektifine konulması üzerine konuşacak;  teyit.org'un Şef Editörü Mehmet Atakan Foça ise bizleri teyit.org’un çalışmaları ve içgörüleri hakkında bilgilendirecek.

2. aşama

Konuşmacılar:
- Prof. Dr. İncilay Cangöz (Eskişehir Anadolu Üniversitesi)
- Belma Akçura (Milliyet)
- Haluk Kalafat (Bianet)
- Ümit Alan (Birgün)

İkinci aşamada konu ile ilgili pratik hayatta deneyimlenen gerçekler anlatılacak ve örneklendirilecek.
Haluk Kalafat medya etiği bağlamında insan hakları, Prof. Dr. İncilay Cangöz feminist medya etiği, Belma Akçura basında öz-denetim, Ümit Alan okurun talep ve beklentilerinin sahte haberlerin yayılması üzerindeki etkisi üzerine konuşacak.

3. aşama

Üçüncü halkada diğer katılımcıların katkı ve soruları alınarak çalışma sonlandırılacak.

Kayıt:

Davetli konuşmacılarımız dışındaki katılımcıların önceden kayıt yaptırması gerekmektedir. Kayıt yapmak için parkan@metu.edu.tr adresine katılım talebinizi bildirmenizi rica ederiz. Salon kapasitesi nedeniyle katılım sınırlıdır.

* https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth (5 Kasım 2018 tarihinde indirildi).